Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Induló osztályaink, 2012

A 9. évfolyamon induló képzések programjának összeállításakor arra törekedtünk, hogy diákjaink érdeklődésüknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelő oktatásban részesülhessenek.

2012-ben induló osztályaink

A 8. osztályos tanulók számára az alábbi csoportok indulnak (15-15 fővel):

A nyelvi előkészítő csoportokban (11, 12) haladó szintről induló intenzív idegennyelv-oktatást szervezünk angol, illetve német nyelvből, annak érdekében, hogy a tehetséges, az idegen nyelvek iránt érdeklődő 8. osztályos jelentkezők számára biztosítani tudjuk az adott idegen nyelv magas színvonalú elsajátítását. A „NYEK évfolyamon” az idegen nyelvek órái mellett a diákok részt vesznek informatika, matematika, kommunikáció és tanulásmódszertani órákon, mozgás és egészségkultúra, illetve a tudomány világát bemutató foglalkozásokon. A tizedik?tizenharmadik évfolyamon emelt szintű oktatás keretében felkészítjük diákjainkat az adott nyelvből emelt szintű érettségi vizsga letételére. A „NYEK” osztályokban második idegen nyelvként az angol csoport német nyelvet, a németes csoport angol nyelvet tanul. Szakköri formában ezen kívül más idegen nyelvek tanulására is nyílik lehetőség. A „NYEK” osztály 5 éves tanulmányi ideje alatt együtt marad, nem tagozódik be más osztályba.

A (haladó) angol tagozaton (41) tanulóink az első idegen nyelvet (angol) haladó szintről indulva, magas óraszámban tanulják, így már a gimnáziumi évek alatt lehetőségük nyílik a választott idegen nyelv elsajátítására. Angoltagozatos tanulóink jelentős része a 11. osztálytól választható idegennyelvi fakultáció után jó eséllyel próbálkozhat az emelt szintű érettségivel, és így nyelvvizsga-bizonyítványt is kaphat.

A történelem-társadalomismeret csoportba (42) olyan jelentkezőket várunk, akik szeretik a történelmet, és sokat gondolkodnak a világ dolgairól, érdeklődnek a filozófia, és a szociológia iránt. A tanulók a 9. és a 10. osztályban az általános tantervi követelményeknél magasabb szinten, nagyobb óraszámban tanulják a történelem tantárgyat; és  – miközben a társadalomismeretek alapjairól tájékozódnak – könyvtári órák keretében felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, digitális és hagyományos eszköztárú kutatómunkára és projekt-készítésre.

A A informatika csoport (43) diákjai – az információs társadalom elvárásainak megfelelően – magas szinten elsajátítják a főbb számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek, programozás alapjai, stb.). Mindez eszköz ahhoz, hogy felismerjék a változó valóság alternatív lehetőségeit, és azt, hogy az információ ma hatalom. A tanulók Európai Számítógép-használói Jogosítványt (European Computer Driving Licence – ECDL) szerezhetnek gimnáziumunkban. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret csoportba (44) járó diákok 9. és 10. osztályban heti két-két órában tanulják a társadalmi kapcsolattartás és ismeretközlés elméleti és gyakorlati kérdéseit, a kommunikáció alapjait, valamint megismerkednek a mozgóképi szövegelemzés alapjaival, betekintést nyernek a filmtörténetbe, tanulmányozzák a legnagyobb alkotók munkáit. A tanulók a projektmunka során a gyakorlatban kamatoztathatják kreativitásukat.

A természettudományi tagozaton (45) z emelt óraszámot a 9-10. évfolyamon elsősorban a fizika, kémia, biológia kísérleti megismerésére fordítjuk, a frissen elkészült korszerű laboratóriumunkban folytatott laborgyakorlatok keretében. Ezen gyakorlati alapozást követően a 11-12. évfolyamos fakultáción készülhetnek fel diákjaink a választott tantárgy(ak)ból az emelt szintű érettségire.

A dráma tagozatra (46) olyan tanulókat várunk, akik különösen érdeklődnek a művészetek (irodalom, zeneművészet, színház) iránt. Hagyományok ápolásával, iskolán kívüli programokkal igyekszünk élménygazdag betekintést nyújtani a kultúra világába. A tananyagban hangsúlyt kap a művészi érzékenység és a képességek fejlesztése. A magasabb évfolyamokon ezért a diákok irányultságának megfelelő kreatív órákat és fakultációkat is biztosítunk (írás, színjátszás, zene). Mindezek mellett törekszünk arra, hogy a különböző szituációs és drámajátékokkal, melyeket beépítünk a tanulási folyamatba, önismeretre neveljünk és mintával szolgáljunk a mindennapi élet apró-cseprő helyzeteinek megoldására.

Rajz és vizuális kultúra tagozatra (47) olyan tanulókat várunk, akik különösen érdeklődnek a képzőművészetek (festészet, építészet, szobrászat, fotó) iránt. A tananyagban hangsúlyt kap a képzőművészeti stílusirányzatok áttekintése mellett bizonyos, elsősorban grafikai és festészeti technikák elsajátítása, melyek által a diákok közelebb kerülnek a művészi alkotás folyamatához, sajátosságainak megértéséhez. Magasabb évfolyamokon a diákok irányultságuknak megfelelő kreatív órákat – festészet, grafika, fotó, szobrászat körében - és fakultációkat választhatnak. Mindezek mellett törekszünk az esztétikai érzékenység és ítélőképesség, valamint a kreativitás fejlesztésére.

A gazdasági ismeretek csoport (48) diákjai a gazdasági alapismeretek tantárgy keretében elsajátíthatják a pénz, a vállalkozás, a fogyasztói magatartás, a kockázat-felismerés és a munka világának alapvető fogalmait. A tanulók Egységes Európai Gazdasági Oklevelet (EBCL) szerezhetnek gimnáziumunkban. 

Idegen nyelvek oktatása

2012 szeptemberétől – annak érdekében, hogy diákjaink még nagyobb arányban szerezzenek nyelvvizsgát, illetve tegyenek le emelt szintű nyelvi érettségit – új rendszerben oktatjuk az idegen nyelveket. A változás lényege, hogy megszűnik az idegen nyelvek tagozathoz, osztályhoz való kötöttsége, tanulóink mind az első, mind a második idegen nyelvüket választhatják. 

Diákjaink első idegen nyelvként – választásuk szerint – angolt vagy németet tanulhatnak. A választási lehetőség – értelemszerűen – nem vonatkozik a nyelvi előkészítő (11; 12) és az angol haladó csoportokba (41) felvett diákokra. Célszerű azt az idegen nyelvet választani (azaz a jelentkezési lapra beírni), amelyiket a diák általános iskolájában már tanult.

Mivel tapasztalataink szerint a diákok „hozott” idegen nyelvi tudásszintjében nagy különbségek vannak, ezért minden felvett tanulónak - a felvételi eljárás lezárása után – nyelvi szintfelmérőt kell írnia az általa választott nyelvből, hogy a diákok fejlődését legjobban szolgáló, „szintezett” csoportokat tudjunk kialakítani. A szintfelmérőre 2012 májusában kerül sor, pontos időpontját a felvételről szóló hivatalos értesítésben fogjuk közölni.

A 10. évfolyamon kezdődő második idegen nyelvet – a „NYEK” osztály kivételével - úgynevezett sávos keretben tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy az adott évfolyam osztálykerete ezekre a nyelvórákra felbomlik, és az évfolyam diákjaiból nyelvi csoportok alakulnak. E képzés keretében az angol, német, finn, francia, orosz, spanyol vagy latin nyelvet tanuló csoportoknak egyszerre (egy idősávban) van a saját nyelvórájuk. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy a diákok az adott osztály számára felkínált lehetőségek közül válasszanak második idegen nyelvet.

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish