Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Az egyes szakmákról

Ügyintéző titkár

Iskolai rendszerű nappali tagozatos szakképzés (OKJ szám: 52 3404 04)

A képzés célja

A középfokú ügyintéző-titkár megfelelő mélységű számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi ismeretek és idegennyelv-tudás birtokában hazai és idegen érdekeltségű cégeknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintéző és titkári feladatokat lát el, elsősorban középszintű vezetők mellett, illetve nagyobb intézményeknél, gazdálkodó egységeknél titkárságon munkatársként.

A vizsga részei

Írásbeli vizsga:

    Gépírás. Részfeladatai: A) Tízperces másolás (10 perc alatt legalább 1700 leütés terjedelmű szöveg másolása nyomtatott szövegről, sortartással.) B) Hivatalos levél készítése. Folyamatos írt szövegből kb. 1000 leütés terjedelmű levél készítése a gépelt levél adott időszakban érvényes műszaki irányelvei alapján.

Gyakorlati vizsga:

    Szövegszerkesztés. A vizsgázó lemezen 10 000 karakteres, bekezdésenként tagolható szöveget kap, melyben 100 egységnyi hiba található, s 1000 leütésnyi szöveg hiányzik, melyet be kell írnia. Ezenkívül megkapja a bevitt szöveg korrektúrajelekkel ellátott lenyomatát, amelynek alapján kell feladatait elvégeznie, melyek felölelik a szövegszerkesztés legfontosabb fő funkcióit.

Szóbeli vizsgarész:

    A szóbeli vizsgán a jelölt egy előre témakörönként külön-külön kiadott tételjegyzékből húz tételt, amely felöleli a következő szakterületeket: titkári ismeretek, jogi ismeretek, gazdasági ismeretek.

Tantárgyak, óraszámok

A képzés az MKM által, a 2733/17/1995 számon kiadott "Központi programra" épül. Ennek alapján a következő tantárgyi rendszert alakítottuk ki:.

Tárgy

heti óraszám

összes óraszám

Titkári ismeretek 3/5 óra 135 óra
Számítógép-kezelői és szövegszerkesztői ism. 5 óra 175 óra
Gépírás 10 óra 350 óra
Gazdasági ismeretek 3 óra 105 óra
Jogi ismeretek 2 óra 70óra
Idegen nyelv 3 óra 105 óra
Irodatechnika 2/0 óra 40 óra
Testnevelés 2 óra 70 óra
Óraszám összesen: 30 óra 1050 óra

 


Emelt szintű gazdasági informatikus

Iskolai rendszerű esti szakképzés (OKJ azonosító: 54 4641 01)

A cél olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak: a gazdasági szférában - elsősorban a vállalkozások területén - keletkező információk feltárására, gyűjtésére; számítógépes feldolgozásában és nyilvántartásában való közreműködésre; az információk karbantartására, hasznosítására. Ennek megfelelően járatosak a gazdaságtannal és az informatikával összefüggő ismeretek alkalmazásában, munkájuk során hatékonyan alkalmazzák az e feladatok megoldásához szükséges számítástechnikai eszközöket.

A képzés időtartama 4 félév , melynek során a hallgatók összesen mintegy 900 tanórán - heti 3 alkalommal, délutánonként - vesznek részt. A tanulók a képzés sikeres befejezése után érettségire épülő emelt szintű szakképesítést kapnak.

A képzés témakörei
   • Számítástechnikai alapismeretek
   • Operációs rendszerek, hálózatok
   • Információ és kommunikáció
   • Szövegszerkesztés táblázatkezelés
   • Adatbázis-kezelés, prezentáció és grafika
   • Adatvédelem, adatbiztonság
   • Közgazdaságtan
   • Matematika
   • Általános és üzleti statisztika
   • Gazdasági jog
   • Programozás alapjai
   • Információrendszerek fejlesztésének általános és módszertani ismeretei
   • Pénzügy, számvitel
   • Marketing
   • Komplex rendszerelemzés és tervezés gyakorlat

Térítési díj (1993. évi LXXIX. törvény 116. § (1) d); 117. § (1) d)): 25 000 Ft/félév
A térítési díj a tankönyvek árát nem, de a félévi tantárgyi vizsgák és a szakmai képesítő (záró-) vizsga díját magában foglalja.

A szakmai vizsga részei
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga két részből áll:
- informatikai ismeretek
- gazdasági ismeretek
A tételeket az MKM központilag adja ki és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszköz nem használható.
Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga a szakdolgozat elkészítéséből áll.
A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.
A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig.
Szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsga két részből áll:
- szakdolgozat védése,
- válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított 2 tételsorból húzott kérdésekre.
A két tételsor:
- informatikai ismeretek tantárgy,
- gazdasági ismeretek tantárgy.