Adatkezelés, adatvédelem

Oldalaink összeállításakor arra törekedtünk, hogy az érdeklődők - ezen belül is elsősorban jelenlegi és jövendő diákjaink, szüleik, pedagógusaink - számára minél teljesebb képet adjunk iskolánk életéről, eleget téve egyben tájékoztatási kötelezettségeinknek is.

Oldalaink megszerkesztésekor figyelemmel voltunk és vagyunk
- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre,
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre,
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseire,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire,
illetve
- az adatvédelmi biztos,
- az Oktatási Jogok Biztosának
állásfoglalásaira.

Szerverünkön döntően saját fejlesztésű anyagok találhatók. Ezért minden, a Leövey Klára Gimnázium webszerverén szereplő dokumentumra az alábbi szerzői jogi megjegyzések vonatkoznak (melyet a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) ajánlása alapján készítettünk), függetlenül attól, hogy az adott dokumentumban hivatkoznak-e rájuk vagy sem.

"A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi általános megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy a dokumentum elektronikus formában való terjesztése ne sértse mások szerzői jogait. A webszerver üzemeltetői fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjeszthetőségével kapcsolatban, akkor eltávolítsák azt a szerverről.
A dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
Az iskolai dokumentumok (pl. pedagógiai program, házirend, stb.) esetében a tulajdonosi jogokat a Leövey Klára Gimnázium igazgatója gyakorolja."

Oldalainkra mutató linkeket szívesen fogadunk és kölcsönösségi alapon magunk is elhelyezünk ilyeneket!

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

A Leövey Klára Gimnázium, mint internetes tartalomszolgáltató tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalain keresztül kapcsolatba kerülnek vele.
A honlapjainkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

1. A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

2. Cookie-k

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie-t) helyeznek el felhasználóink számítógépén. A sütik kizárólag a felhasználók beléptetésének megkönnyítését és a személyhez kötött szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A süti-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban webhelyünk "személyes" lehetőségeit igénybevenni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak sütit fogadó számítógépről lehetséges. További részletek

3. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

4. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

5. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a LKG jogosult azokból korlátozás nélkül idézni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

6. Linkek

Oldalaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a LKG nem vállal felelősséget.

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish