Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A Leövey Gimnázium Felnőttoktatási Tagozata

Felnőttoktatási Tagozatunkon tanulóink gimnáziumi tanulmányokat folytathatnak, és felkészülhetnek az érettségi vizsgára. A Felnőttoktatási Tagozat osztályait azoknak a 16. életévüket betöltött fiataloknak és felnőtteknek indítjuk, akik nappali rendszerű oktatásban nem tudtak tanulni, vagy nem tudták befejezni a gimnáziumot.

A felnőttoktatási tagozaton négy oktatási forma működik: esti tagozat, intenzív tagozat, ifjúsági tagozat, digitális (távoktatási) tagozat és levelező tagozat.

Tanított tantárgyak: magyar irodalom és művészet, magyar nyelv, történelem és társadalomismeret, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. Az ifjúsági tagozaton tanított további tantárgyak: idegen nyelv (német, francia), dráma, média, vizuális kultúra, ének, etika.

Általános szabályok

 • A tanítási órákon a jelenlét kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb. igazolás).
 • Az esti, az intenzív és a digitális tagozaton a számonkérés beszámolókon történik, az év végi osztályzatot a tanulók a beszámolóeredményeik alapján kapják. Az ifjúsági tagozaton a számonkérés a nappali tagozatéhoz hasonlóan történik (órai feleletek, dolgozatok, egyéb számonkérési formák).
 • A felsőbb évfolyamba lépés feltétele: legalább elégsége osztályzat az előző évfolyam minden tantárgyából.
 • A tanulmányok a 12. év végén érettségi vizsgával zárulnak: az érettségi vizsga a nappali tagozatok követelményei és feltételei szerint zajlik. A sikeres vizsgáról a tanuló érettségi bizonyítványt kap, amely egyenértékű a nappali tagozatok érettségijével.
 • Az ifjúsági és a digitális tagozatra beiratkozóknak rendelkezni kell szélessávú internet-elérhetőséggel.
 • A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a tanuló vállalja, hogy betartja az iskola előírásait, házirendjét. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi iratok, TAJ kártya, korábbi bizonyítvány(ok).
 • A tankönyveket, taneszközöket a szaktanárok tájékoztatása alapján a tanulóknak kell beszerezni.
 • A tanulmányi idő alatt a tagozattípusnak megfelelő diákigazolvány igényelhető.
 • A felnőtt tanulók jogosultak használni az iskola létesítményeit, eszközeit (pl. számítógép, könyvtár).
 • A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint családi pótlék igényelhető. Társadalombiztosítás csak az ifjúsági osztály tanulóinak jár.

A felnőttoktatási tagozat oktatási formái

Esti tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: heti három napon, 15.00-19.30 óra között.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Intenzív tagozat

Tanulmányi idő: 2 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: heti három napon 15.00-19.30 óra között.
Számonkérés: évi 1 (irodalomból és történelemből évi 2) kötelező beszámoló minden tárgyból és év végi vizsga? valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, előző évfolyam legalább 3,5-ös tanulmányi átlaga, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Ifjúsági tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti négy napon 12.00-17.15 óra között, valamint 1 távoktatott (digitális) tanítási nap.
Számonkérés: órai feleletek, dolgozatok, egyéb számonkérési formák (kiselőadás, projektmunka, önálló művészi alkotás stb.).
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján.

Digitális Középiskola

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti egy napon 15.00-19.30 óra között, valamint heti 12-15 távoktatott (digitális) tanóra.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Levelező tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti egy napon, valamint a szaktanárok által előírt tananyag önálló otthoni tanulása.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Kinek melyik tagozatot javasoljuk?

Esti tagozat

Az esti tagozat a legnagyobb jelenléti óraszámú tagozat. Ezért ebben az oktatási formában van igazán lehetőség a korábbi ismeretek pótlására, az alaposabb tanári magyarázatra, a több gyakorlásra. Annak érdemes az esti tagozatot választani,

 • aki nagyon régen vagy gyenge eredménnyel végezte korábbi tanulmányait,
 • akinél fennáll a veszély, hogy nem tud minden órán jelen lenni,
 • akinek szükséges a több gyakorlás és a tanári segítség,
 • aki hallás után tanul könnyebben.

Intenzív tagozat

Az intenzív tagozat két év alatt készít fel az érettségi vizsgára, ami azt jelenti, hogy a 4 gimnáziumi év tananyagát két év alatt kell elsajátítani a tanulóknak. Ehhez jó alapok, komoly szorgalom, kitartás és önállóság szükséges. Annak érdemes az intenzív tagozatot választani,

 • aki korábbi tanulmányaiban jó eredményeket ért el,
 • aki minden órán jelen tud lenni,
 • aki képes és akar önállóan is készülni az órai tanulás mellett.

Ifjúsági tagozat

Az ifjúsági osztályba 16-22 éves kor között lehet beiratkozni. Az ifjúsági osztály a nappali munkarend szerint szerveződik, nappali jellegű számonkérési formákkal. Ifjúsági tagozatra annak érdemes beiratkozni,

 • aki fiatalabb életkorú, de a nappali oktatásból valamilyen okból kiszorult (betegség, családi körülmény, munkavállalás),
 • akinek még több, külön tanári segítségre, támogatásra van szüksége,
 • akinek a nappali tagozat számonkérési formái (dolgozat, felelet) jobban mennek, mint a vizsga formájú számonkérések.

Digitális Középiskola

A Digitális Középiskola kevert oktatási forma, ami azt jelenti, hogy a jelenléti konzultációs órák mellett nagyobb számú távoktatott órában kell tanulni a tanulóknak. A távoktatás egy digitális felületen keresztül történik, az ott található digitális tananyag és a szaktanárok segítségével. A távoktatott órákat a diákok heti rendszerességgel, de saját maguk által választott időpontokban teljesíthetik. A digitális oktatást azoknak ajánljuk,

 • akinek vannak alapszintű számítógép-használói ismeretei, szívesen ül a gép mellett, és eligazodik a digitális világban,
 • akinek megvannak az önálló tanuláshoz szükséges képességei,
 • aki kellő önfegyelemmel, akaraterővel rendelkezik az önálló időbeosztáshoz és az önálló tanuláshoz.

Levelező tagozat

A levelező tagozaton kell a leginkább önállóan tanulni. Ebben az oktatási formában nagyon kevés iskolai tanítási óra van, lényegében önállóan kell tanulni, felkészülni. A tanítási órákon inkább csak az önállóan megtanult tananyaggal kapcsolatban fölmerült kérdéseket lehet megbeszélni. Annak érdemes a levelező tagozatot választani,

 • aki keveset tud az iskolai órákon részt venni, de sok ideje van az otthoni, önálló tanulásra,
 • akinek vannak komoly előzetes ismeretei, tudása (például informatikából, angolból, matematikából),
 • aki képes a legnehezebb tárgyakat is önállóan tanulni, szeret olvasni, sokat tud gyakorolni, felkészülni.

2015. szeptember 1.

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish