Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Gazdasági informatikus

(A 2013 szeptemberében induló képzésre vonatkozik!)

Alapadatok

  • A szakképesítés OKJ száma: 54 481 02
  • Képzési idő: 2 tanév
  • Beiratkozás feltétele: érettségi bizonyítvány
  • Gyakorlati képzés: az iskola számítógéptermeiben
  • Nyári gyakorlat: 160  óra informatikai vállalkozásoknál

A képzés célja, tartalma

A gazdasági informatikus a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakmai vizsga moduljai

 száma megnevezésevizsgatevékenység
 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, ...  gyakorlati és szóbeli
 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati és írásbeli (online teszt)
 10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés szóbeli
 10822-12 Az informatika alkalmazása gyakorlati
 11498-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli
 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A komplex vizsga részei

1. Gyakorlati vizsga 

A) A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A jelölt záródolgozatként egy vállalat / vállalkozás rendszerének / alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.   
 
B) Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése
 
A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében).

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer/alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.
A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített/meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.
 
C) Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel
 
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. jelentések lekérdetése (CASH-FLOW, Projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

2. Központi írásbeli vizsga

3. Szóbeli vizsga

Dokumentumok

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish