Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Nyelvvizsga

Tartalom

A legfontosabb jogszabályok

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése szerint:

45. § (4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből … emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,
a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
b 40–59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) szerint:

20. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) szerint: (2020.01.01-től hatályos)

10. § (2) A Rendelet 23. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki
a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és
b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.”

Nyelviskolák, nyelvvizsgák

Euroexam

EuroExam cikk 120Gimnáziumunk az Euroexam Vizsgaközpont vizsgapartner iskolája. Így tanáraink és diákjaink naprakész tájékoztatást kapnak a nyelvvizsgáztatást, nyelvtanítást érintő kérdésekben; tanulóink jelentkezhetnek próbavizsgákra; online tananyagokhoz és tesztekhez férhetnek hozzá.

Az aktuális tudni- és tennivalók ügyeiben Fehérvári Zsolt tanár úr keresendő.

A legfontosabb információk linkjei:

BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont

BCE-logoGimnáziumunk a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Nyelvvizsgaközpontjának vizsgafelkészítő partnerintézménye. A vizsgaközpont angol és német nyelvekből egy- és kétnyelvű általános nyelvvizsgákra készít fel, illetve ilyen vizsgákat szervez. A vizsgaközpont - többek között - biztosít diákjaink számára minden naptári évben legalább egy ingyenes írásbeli próbavizsgát.   A BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont honlapja.

Bővebb tájékoztatás angol nyelvből Vonnák Norbert és Baráth Béla tanár uraktól, német nyelvből Horváth Beatrix tanárnőtől kérhető.

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish