Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Induló osztályaink, 2016

A 9. évfolyamon induló képzéseink programjának összeállításakor arra törekedtünk, hogy diákjaink érdeklődésüknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelő oktatásban részesülhessenek.

Találatok: 16948

Rövid összefoglaló a 2016. évi felvételiről

Felvételi tájékoztató letöltése:
fekete-fehér változat (pdf, 300 kB);
színes változat (pdf, 1,8 MB)

Kiemelt adatok

Gimnázium neve, címe:

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
1096 Budapest, Vendel u. 1.
OM-azonosító: 035235; telephely kódja: 001

A 2016/2017-es tanévben indítandó csoportok adatai:

Fontos dátumok

 Nyílt napok  2015. október 20-21., november 10-11.
 Felvételi tájékoztató szülőknek  2015. december 1.
 Jelentkezési határidő írásbeli felvételire  2015. december 8.
 Írásbeli felvételi vizsgák  2015. január 17. 10 óra
 Felvételi jelentkezési határidő  2016. február 12.
 Szóbeli felvételik  2016. február 20., 26-27.
 Ideiglenes felvételi jegyzék  2016. március 9.
 Felvételi döntés  2016. április 26.

 

 További információk...

Találatok: 32546

Nyílt napok, 2015

Az iskolánk életébe bepillantani szándékozók számára nyílt napokat szervezünk 2015. október 20-án és 21-én, valamint november 10-én és 11-én, 9 órától.

Találatok: 9735

Sportköri jelentkezés!

A kötelező mindennapos testnevelés keretében idén már minden diákunknak (kivéve a 13.E osztályt) sportköri foglakozást kell választania. A választást az e-naplóban kell megtenni, szeptember 8-a 14 óra és szeptember 11-e 20 óra között.  A legfontosabb tudnivalók:

Találatok: 4128

Ebédbefizetés

Ebédbefizetés 2015 októberére: 2015.09.16-án és 17-én délelőtt 8.00 - 13.00 óráig.

Téritési díj: 16 napra 4560 Ft  (50%: 2270 Ft) 

Pót befizetési időpont: 2015.09.21-én  8.00-13.00 óráig.

Találatok: 2848

A Leövey Gimnázium Felnőttoktatási Tagozata

Felnőttoktatási Tagozatunkon tanulóink gimnáziumi tanulmányokat folytathatnak, és felkészülhetnek az érettségi vizsgára. A Felnőttoktatási Tagozat osztályait azoknak a 16. életévüket betöltött fiataloknak és felnőtteknek indítjuk, akik nappali rendszerű oktatásban nem tudtak tanulni, vagy nem tudták befejezni a gimnáziumot.

A felnőttoktatási tagozaton négy oktatási forma működik: esti tagozat, intenzív tagozat, ifjúsági tagozat, digitális (távoktatási) tagozat és levelező tagozat.

Tanított tantárgyak: magyar irodalom és művészet, magyar nyelv, történelem és társadalomismeret, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. Az ifjúsági tagozaton tanított további tantárgyak: idegen nyelv (német, francia), dráma, média, vizuális kultúra, ének, etika.

Általános szabályok

 • A tanítási órákon a jelenlét kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb. igazolás).
 • Az esti, az intenzív és a digitális tagozaton a számonkérés beszámolókon történik, az év végi osztályzatot a tanulók a beszámolóeredményeik alapján kapják. Az ifjúsági tagozaton a számonkérés a nappali tagozatéhoz hasonlóan történik (órai feleletek, dolgozatok, egyéb számonkérési formák).
 • A felsőbb évfolyamba lépés feltétele: legalább elégsége osztályzat az előző évfolyam minden tantárgyából.
 • A tanulmányok a 12. év végén érettségi vizsgával zárulnak: az érettségi vizsga a nappali tagozatok követelményei és feltételei szerint zajlik. A sikeres vizsgáról a tanuló érettségi bizonyítványt kap, amely egyenértékű a nappali tagozatok érettségijével.
 • Az ifjúsági és a digitális tagozatra beiratkozóknak rendelkezni kell szélessávú internet-elérhetőséggel.
 • A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a tanuló vállalja, hogy betartja az iskola előírásait, házirendjét. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi iratok, TAJ kártya, korábbi bizonyítvány(ok).
 • A tankönyveket, taneszközöket a szaktanárok tájékoztatása alapján a tanulóknak kell beszerezni.
 • A tanulmányi idő alatt a tagozattípusnak megfelelő diákigazolvány igényelhető.
 • A felnőtt tanulók jogosultak használni az iskola létesítményeit, eszközeit (pl. számítógép, könyvtár).
 • A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint családi pótlék igényelhető. Társadalombiztosítás csak az ifjúsági osztály tanulóinak jár.

A felnőttoktatási tagozat oktatási formái

Esti tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: heti három napon, 15.00-19.30 óra között.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Intenzív tagozat

Tanulmányi idő: 2 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: heti három napon 15.00-19.30 óra között.
Számonkérés: évi 1 (irodalomból és történelemből évi 2) kötelező beszámoló minden tárgyból és év végi vizsga? valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, előző évfolyam legalább 3,5-ös tanulmányi átlaga, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Ifjúsági tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti négy napon 12.00-17.15 óra között, valamint 1 távoktatott (digitális) tanítási nap.
Számonkérés: órai feleletek, dolgozatok, egyéb számonkérési formák (kiselőadás, projektmunka, önálló művészi alkotás stb.).
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján.

Digitális Középiskola

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti egy napon 15.00-19.30 óra között, valamint heti 12-15 távoktatott (digitális) tanóra.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Levelező tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti egy napon, valamint a szaktanárok által előírt tananyag önálló otthoni tanulása.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szakatanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.

Kinek melyik tagozatot javasoljuk?

Esti tagozat

Az esti tagozat a legnagyobb jelenléti óraszámú tagozat. Ezért ebben az oktatási formában van igazán lehetőség a korábbi ismeretek pótlására, az alaposabb tanári magyarázatra, a több gyakorlásra. Annak érdemes az esti tagozatot választani,

 • aki nagyon régen vagy gyenge eredménnyel végezte korábbi tanulmányait,
 • akinél fennáll a veszély, hogy nem tud minden órán jelen lenni,
 • akinek szükséges a több gyakorlás és a tanári segítség,
 • aki hallás után tanul könnyebben.

Intenzív tagozat

Az intenzív tagozat két év alatt készít fel az érettségi vizsgára, ami azt jelenti, hogy a 4 gimnáziumi év tananyagát két év alatt kell elsajátítani a tanulóknak. Ehhez jó alapok, komoly szorgalom, kitartás és önállóság szükséges. Annak érdemes az intenzív tagozatot választani,

 • aki korábbi tanulmányaiban jó eredményeket ért el,
 • aki minden órán jelen tud lenni,
 • aki képes és akar önállóan is készülni az órai tanulás mellett.

Ifjúsági tagozat

Az ifjúsági osztályba 16-22 éves kor között lehet beiratkozni. Az ifjúsági osztály a nappali munkarend szerint szerveződik, nappali jellegű számonkérési formákkal. Ifjúsági tagozatra annak érdemes beiratkozni,

 • aki fiatalabb életkorú, de a nappali oktatásból valamilyen okból kiszorult (betegség, családi körülmény, munkavállalás),
 • akinek még több, külön tanári segítségre, támogatásra van szüksége,
 • akinek a nappali tagozat számonkérési formái (dolgozat, felelet) jobban mennek, mint a vizsga formájú számonkérések.

Digitális Középiskola

A Digitális Középiskola kevert oktatási forma, ami azt jelenti, hogy a jelenléti konzultációs órák mellett nagyobb számú távoktatott órában kell tanulni a tanulóknak. A távoktatás egy digitális felületen keresztül történik, az ott található digitális tananyag és a szaktanárok segítségével. A távoktatott órákat a diákok heti rendszerességgel, de saját maguk által választott időpontokban teljesíthetik. A digitális oktatást azoknak ajánljuk,

 • akinek vannak alapszintű számítógép-használói ismeretei, szívesen ül a gép mellett, és eligazodik a digitális világban,
 • akinek megvannak az önálló tanuláshoz szükséges képességei,
 • aki kellő önfegyelemmel, akaraterővel rendelkezik az önálló időbeosztáshoz és az önálló tanuláshoz.

Levelező tagozat

A levelező tagozaton kell a leginkább önállóan tanulni. Ebben az oktatási formában nagyon kevés iskolai tanítási óra van, lényegében önállóan kell tanulni, felkészülni. A tanítási órákon inkább csak az önállóan megtanult tananyaggal kapcsolatban fölmerült kérdéseket lehet megbeszélni. Annak érdemes a levelező tagozatot választani,

 • aki keveset tud az iskolai órákon részt venni, de sok ideje van az otthoni, önálló tanulásra,
 • akinek vannak komoly előzetes ismeretei, tudása (például informatikából, angolból, matematikából),
 • aki képes a legnehezebb tárgyakat is önállóan tanulni, szeret olvasni, sokat tud gyakorolni, felkészülni.

2015. szeptember 1.

Találatok: 40915

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish