Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány tevékenysége

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány iskolánk egykori tanulói és tanárai által alapított Leövey-Ranolder Baráti Kör kezdeményezésére jött létre 1992-ben. Gimnáziumunk a Ferencváros meghatározó, több mint 140 éves oktatási intézménye, jelenleg 650 nappali tagozatos diák tanul a régi falak között.

A közel 27 éves munkánk során tanulóink igen sokrétű támogatásban részesülhettek: visszafizettük a sikeres nyelvvizsgák díját, befizettük a felsőoktatási továbbtanulási lapok évente emelkedő összegét, átvállaltuk a tanulmányi versenyek nevezési díjait vagy a versenyek színhelyére történő utazás költségeit. Hozzájárultunk az erdei iskolák költségeihez; a komplex természettudományos terepgyakorlatokhoz; a német nyelvet tanulók számára évente megrendezett adventi bécsi, majd később tavaszi ausztriai utakhoz; a nyári honismereti, magyarországi és határon túli irodalmi-történelmi emlékhelyeket felkereső túrák buszköltségéhez.  A természetjáró szakosztály év végi jutalomkirándulásaihoz is az Alapítvány biztosította az anyagi fedezetet. A teljesség igénye nélkül tegyünk még említést arról, hogy rendszeresen jutalmaztuk az iskolatörténeti lexikon összeállítóit, illetve versenyek, vetélkedők díjazottjait, s hogy örömmel támogatjuk az iskolai színjátszó kör előadásait és az LKG TV működését. Az iskolai bővülő programok létrejöttében is támogatást nyújt az Alapítvány (például a Tájoló programban, a Leövey Akadémia programjaiban, illetve sportprogramokban).

A Leöveyben nagy hagyománya van az idegen nyelvek tanításának. Alapítványi hozzájárulással tudtunk korábban angol, német, spanyol, francia nyelvű folyóiratokat rendelni, valamint magnót és hanganyagot vásárolni a nyelvi termekbe. Volt rá példa, hogy a természettudományos laboratórium gázszámlájának kifizetését is átvállalta az Alapítvány. A rendkívül népszerű médiatagozat és fakultáció eredményes munkáját technikai eszközök beszerzésével segítjük.

Felemelő pillanat volt, mikor alapításunk 125. éves évfordulóján iskolazászlót adományoztunk a Leöveynek. A 130. jubileumra emléksarkot alakítottunk ki a földszinten, ahol minden évben elhelyezzük a gimnáziumnak dicsőséget szerzett diákjaink tábláját. Három díjat alapítottunk a kiemelkedő végzős tanulók számára: az Andor Ilona-Díjat az énekkari munkáért, a Közösségi-Díj a több éves közösségi munkáért, a Leövey-Díjat a gimnáziumi évek alatt elért kiemelkedő tanulmányi eredményért és az iskola hírnevét öregbítő példamutató tevékenységért. A két utóbbi díjhoz a sikeres érettségi után LKG-monogramos karóra, vagy arany medál is jár. Iskolánk fennállásának 130. éves évfordulóján Leövey-Ösztöndíjat alapítottunk a kiemelkedően jó eredményeket elérő diákjaink számára, ők tanulmányaik utolsó két évében részesülnek az Alapítvány támogatásában.

A gimnázium pezsgő diákéletének motorja a diákönkormányzat, lehetőségeinkhez mérten együttműködünk velük: segítünk a gólyatáborok, a diáknapok szervezésében, a karácsonyi programok létrejöttében, a tanév diákeseményeinek megszervezésében, korábban az iskolai újság megjelentetésében, jelenleg az LKG TV működésében. 

Gimnáziumunk költségvetésében hatalmas vállalkozást jelentett a régi öltözőszekrények folyamatos cseréje, amelyet az Alapítvány több millió forintos beruházása tett lehetővé. A szekrények "kulcskérédsének" egyszerűbb megoldására lakatpánttal láttuk el a szekrényeket.  A sikeren felbuzdulva az Alapítvány támogatta új tanulói asztalok és székek beszerzését is.

Tanulóink egy része hátrányos helyzetű, Alapítványunk számtalan formában igyekszik támogatást adni: hirtelen bekövetkezett családi tragédia esetén; színházjegy-vásárláshoz; osztálykirándulás költségeihez; bejáró tanulóknál az útiköltség átvállalásával; a menzaköltség kifizetésével; tankönyvtámogatással. A támogatás odaítélésről a benyújtott kérelmek alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány munkájában részt vevő szülők, tanulók, tanárok, volt tanítványok ellenszolgáltatás nélkül, szívesen dolgoznak, és felelősségteljesen döntenek az évente két alkalommal összehívott kuratóriumi ülésen. Eddigi tevékenységünk mindig mindenben megfelelt a törvényi előírásoknak és az Alapító Okirat célkitűzéseinek. A NAV minden évben elfogadta a benyújtott dokumentumokat, igazolásokat, utoljára 2010-ben vizsgálta az Alapítvány működését, és rendben találta a gazdálkodást. Minden tanévben szülői értekezleteken és honlapunkon beszámolunk a támogatási formákról, összegekről.

Az Alapítvány szerteágazó munkájáról szólva szeretném hangsúlyozni, hogy a személyi jövedelemadók számunkra felajánlott 1%-ából és a célzott támogatásokból (befizetésből) gazdálkodunk.

Pályázatokon is indultunk, 2004 őszén, a Canon cég által kiírt beszerzésen, igen magas pontszámmal elnyertük a Hónap Digitális Iskolája Díjat, amely milliós értékű felszerelésekkel gyarapította a Leövey Gimnázium informatikai eszközeit. A virágos iskolaudvarunkat pedig annak köszönhetjük, hogy bekapcsolódtunk a 2007/2008. évi komplex környezetvédelmi pályázatba.

Köszönjük a támogatásokat, a szülők és tanárok önzetlen munkáját!

 

Duffek Valéria
a Kuratórium elnöke
 
Az alapítvány adatai:
   neve: Leövey Gimnáziumért Alapítvány
   adószáma: 18037724-1-43
   számlaszáma: 11709002-20073792

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish