Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Rólunk (is) írták

Ezen az oldalon olyan tanulmányokat, cikkeket (pontosabban a rájuk utaló hivatkozásokat, linkeket) gyűjtöttünk/gyűjtünk össze, melyek a gimnáziumunkban folyó munkával, iskolánk történetével kapcsolatban íródtak.

Andor Ilona és Kokas Klára emlékére (Parlando, 2019/3.)
„ Két meghatározó zenei mesterem volt – mindketten fiatal koruktól kezdve a Mester haláláig kötődtek hozzá és élvezték Kodály Zoltán személyes barátságát,..." - Rácz Beatrix cikke...»
Hídfőállás. Ranolder-múlt és a 2019. évi Leövey Napok (Parlando, 2019/3.)
"A Ferencvárosban, a Vendel utca és Thaly Kálmán utca sarkán hatalmas épület áll. Impozáns lépcsősor vezet a bejárathoz. Odabent Józsa Judit keramikusművész Leövey Klárát ábrázoló kisplasztikája fogadja az érkezőt, a folyosókon érettségi tablók meg az iskola színjátszókörének plakátjai:..." - Köteles György írása ...»
"Íme, Klári!" (9.Tv, 2019. május)
"Íme, Klári!" címmel kiállítás nyílt a Leövey rajz-média tagozatos diákjainak alkotásaiból 2019. május 13-án a Mester Galériában. (Mester utca 5.) - A 9.Tv riportja ...»
Interjúk az iskolai innovációkról (Educatio, 2018. június)
„A múlt legstabilabb eleme az állandó változás, ez így van most is, és így volt már régen is." - Interjú gimnáziumunk címzetes igazgatójával, Bánhegyesi Zoltánnal. (296. oldaltól) ...»
Tánc az elsötétítésig (NOL, 2013. december 16.)
„Külön meglepetés volt, hogy a főbb férfiszerepeket igazi fiúk játszották, amit csak akkor hitt el igazán mindenki, amikor megszólaltak” – ezekkel a szavakkal összegezte a krónikás a pesti Ranolder Intézet jubileumi ünnepségének talán legrendhagyóbb pillanatait." ...»
Ferencváros referenciagimnáziuma (Köznevelés, 2012 május)
"Véletlenül kattintottam a budapesti Leövey Klára Gimnázium honlapjára, ahol csupán áprilisban a következő versenyeredményeikről értesülhettem: ..." ...»
Svéd-magyar diákok akcióban (nol.hu)
"Diákcsere: nem csak móka, jó sok munka... Magyar és svéd diákok közös akcióban. A diákcsereprogram célja az Európai Unió Alapvető jogok Chartájának elemzése." ...»
Opettaja 2011/36, 20-24. old.
Az Opettaja ("Tanár") Finnország egyik legrégibb pedagógiai hetilapja. 2011 májusában két újságíró Magyarországon járt és ellátogatott a Leöveybe, Miskolcra, és a csömöri Mátyás Király Általános Iskolába (matematikatanítás). A végeredmény ötoldalas cikk a magyar oktatás helyzetéről, problémáiról. Benne fényképes beszámoló a Leöveyben zajló finnoktatásról. Az eredeti cikk A cikk fordítása
Finn nyelvoktatás (Finn Nagykövetség honlapja)
"Budapesten a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint a Leövey Klára Gimnáziumban lehet finnt tanulni." ...»
Megosztott emlékeink – Európaiak az 1960-as években (MFPI Hírlevél, 2011)
"Vajon mi a közös a felsorolt városokban: Bergerac, Marseilles, Toledo, Kolozsvár, Caltanissetta, Kedzierzyn-Kozle  és  Budapest? Mindegyik  városban  vannak  olyan  középiskolák,  amelyek  részt  vesznek  a „Megosztott emlékeink – Európaiak az 1960-as  években”  című  Comenius  programban. ... Budapestet  a  Leövey  Klára  Gimnázium  és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium képviseli. A Leövey Klára Gimnázium  nem  először  valósít  meg  oktatási együttműködést  nemzetközi  szinten." ...»
ISKOLAPORTRÉK - Iskolák az IKT-használat tükrében (2010)
"Az  itt  bemutatott  iskolák  többsége  nem  száguld  az  információs  szupersztrádán,  de  mindannyian felismerték,  hogy  az  IKT-eszközök  tudatos  használata  hozzájárulhat  az  iskola  fejlődéséhez. Többségükben  rájöttek, hogy nem az a kérdés, mit és hogyan kellene még beszerezniük: a  sokszor vasnak  nevezett  hardverről,  magáról  az  infrastruktúráról  átkerült  a  hangsúly  a  módszertani megoldásokra, vagyis arra, hogy egy-egy tanulási, tanítási, szervezeti vagy kommunikációs problémát hogyan lehet hatékonyabban megoldani informatikai eszközök segítségével.  " ...»
IKT és iskolafejlesztés projektkonferencia (2010)
"Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai és a munkába bevont szakértők a 21. századi iskolák informatikai kultúrájának fejlesztése érdekében eLEMÉR néven kétfunkciós értékelő eljárást dolgoztak ki, amely alkalmas iskolai önértékelésre, támogatja az informatikai eszközök iskolafejlesztő jellegű használatát, valamint használható az informatikai eszközök és digitális pedagógiai megoldások iskolafejlesztő szemléletű alkalmazásának monitorozására." ...»
IKT MOZAIK - Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához (2010)
"Ez a kötet az információs és kommunikációs technológia (IKT) követendő iskolai alkalmazásainak gyűjteménye. Az
elmúlt évek informatikai projektjeiben részvevő innovatív pedagógusok munkái alapján mozaikszerűen mutatja be az
IKT-val segített tanórákat, projektmunkákat, módszertani tippeket, trükköket, ajánlásokat." Az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) kiadványában megtalálhatók gimnáziumunk tanárainak (Bánhegyesi Zoltán, Sebőkné Orosz Katalin, Szilaj Gabriella, Závodszky Judit) munkái. ...»
Utilization of the Moodle course management system (CMS) in Secondary Schools (SIRIKT 2008)
A SIRIKT 2008 (Splet Izobrazevanja in Raziskovanja z IKT = Enabling education and research with ICT) nemzetközi konferencia témája az oktatás és kutatás IKT eszközökkel való fejlesztése volt. Az európai "jó gyakorlatokat" bemutató szekcióba három magyar előadást hívtak meg. Ezek egyikeként mutattuk be Leövey Klára Gimnázium Moodle alapú oktatási portálját.
A konferencia programja
Az előadás videófelvétele (kb. a felvétel felénél kezdődik a leöveys anyag - QuickTime szükséges!)
Moodle a gimnáziumban (Infinit, 2007)
"A múlt héten Bánhegyesi Zoltánnal, a budapesti Leövey Klára Gimnázium igazgatójával volt szerencsém beszélgetni, aki már sok pozitív tapasztalattal rendelkezik az e-learning középiskolai alkalmazása terén. Az interjúk klasszikus formájától eltekintve megkísérlem összefoglalni a Moodle oktatási keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanulságokat." ...»
Informatikai eszközök a tanítási órán - SDT a gyakorlatban (OKI, 2006)
"Az informatikai fejlesztésekbe, az iskolai alkalmazás lehetővé tételébe fektetett anyagi és szellemi energia megtérülésének folyamatát, az eszközök birtokbavételét, a módszerek terjedését és az egész összetett program hatását vizsgálja az "SDT-monitor" elnevezésű hároméves - reményeink szerint ciklikusan ismétlődő - kutatás-fejlesztési projekt, amelyet 2005 decemberében kezdtünk." ...»
A középiskolai tanóra: kereszttantervi kompetenciák (OKI)
Havas Péter raportőri jelentése az "Új vizsga - új tudás?" OKI konferencián ...»
Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében (UPSZ, 2006)
"Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében." ...»
Informatikai eszközök használata a tanítási órákon (UPSZ, 2006)
"A tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit mutatja be, amely a Sulinet Digitális Tudásbázis tanórai hasznosításáról gyűjtött tapasztalatokat. A kutatás során két középiskolában és egy általános iskolában vizsgálták, hogy milyen módon hasznosíthatók az SDT fejlesztései az egyes tantárgyakban, továbbá azt is elemezték, milyen módon hat az egyes tárgyak tanítására, az órán alkalmazott munkaformákra az informatikai eszközök alkalmazása." ...»
Az IKT szerepe a mai közoktatásban - digitális eszközök a tanórai és tanórán kívüli tevékenységben (OKI, 2005)
Az Országos Közoktatási Intézet 2005 októberében megrendezett, Új vizsga - új tudás? című konferenciáján hangzott el Sebőkné Orosz Katalin előadása, amely az OKI hasonló című kiadványában meg is jelent.
Gazdasági ismeretek oktatása a fővárosi iskolákban (UPSZ, 2004)
"A gazdasági ismeretek oktatása egy évtizedes múltra tekinthet vissza a hazai iskolarendszerű oktatásban. E rövid időszak alatt is többször módosultak a téma tanításának feltételei, és ehhez igazodva változott az iskolákban az oktatás gyakorlata. A szerzők a fővárosi közép- és szakiskolák megkeresésével képet adnak a gazdasági oktatás mai helyzetéről, gyakorlatáról." ...»
Celebrate - Egy sikeres nemzetközi digitálistananyag-fejlesztési és -felhasználási projekt tanulságai (UPSZ, 2004)
"A tanulmány egy olyan digitális tananyag-fejlesztési projektet mutat be, amely az Európai Unió Információs Társadalom Programja keretében zajlott, s amelyet az Európai Iskolahálózat koordinált. A projekt keretében a természettudományi tárgyak tanításához készítettek a tanárok digitális tananyagokat." ...»
Harc a "kettős nevelés" ellen/ért(?) a Vendel utcai Tanítónőképzőben (tofk.elte.hu)
Kísérlet a politikai-világnézeti "elvárások" érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedüs-kormány idején ...»
Általános és középiskolás diákok környezettel kapcsolatos attitűdjei és ismeretei (OKI)
Összehasonlító vizsgálat a "Természettudományokkal Európán Keresztül" program hatékonyságáról ...»
Képességmérés a bemeneteken (UPSZ, 2002)
Szerkesztőségi beszélgetés az 5. és 9. évfolyamon végzett országos képességmérésről: "2001 novemberében az iskolák ötödik és kilencedik évfolyamában teljes körű mérésre került sor. ... Ilyen jellegű, egy-egy tanulói korcsoport egészére kiterjedő országos mérést még nem végeztek Magyarországon."
Az IKT eszközök alkalmazásának és fejlesztésének pedagógiai támogatottsága (GRID)
A GRID projekt célja, hogy feltérképezze, elemezze és - ahol lehetséges - részletesen bemutassa azokat a kísérleteket, módszereket, technikákat és jó gyakorlatokat, amelyek az iskolákban a természettudományos oktatás fejlesztésére létrejöttek. ...»
Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt (OKI-GRID, 2006)
Projekt a Budapesti Leövey Klára Gimnázium iskolakertjének élővilágáról ...» (pdf)
A hónap digitális iskolája (2004 október) (Canon)
A Canon Hungária Kft. 2004-ben országos pályázatot hirdetett a közoktatási intézmények számára. "A pályázat fő célja, hogy a leginnovatívabb, a digitális kultúra vívmányait leginkább hasznosító, a digitális oktatás és tanulás területén kiemelkedő eredményeket felmutató közoktatási intézmények nagy értékű digitális irodai eszközökhöz juthassanak." ...»

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish