Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába.

Ismertetők

Iskolánkról, röviden

A Leövey Klára Gimnázium 1875 óta működik - különböző neveken és formában - a Ferencvárosban. Változatos történetű iskolánk mai oktatási-nevelési rendszere hagyományainkra építkezve, tapasztalatainkat felhasználva, és egyben a "külvilág" változásaira reagálva alakult ki. Ez a rendszer rugalmas, hiszen egyrészt kialakításakor arra törekedtünk, hogy diákjaink (esetleg tanulmányaik során változó) érdeklődésüknek, előképzettségüknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelő oktatásban részesülhessenek, másrészt követni képes az iskola szűkebb és tágabb környezetében lezajló változásokat, reagálni tud az újonnan felmerülő igényekre.

Bővebben: Iskolánkról, röviden

Megközelítésünk

 Mint a mellékelt térképről is látható, gimnáziumunkhoz legkönyebben a "hármas" metrón lehet eljutni. A "Klinikák" állomástól 3 perc séta a kies, rohamosan fejlődő középső-Ferencvárosban, és már ott is vagy a Vendel és Thaly Kálmán utcák sarkán, patinás, védettség alatt álló épületünk előtt. (GPS: É 47.48061, K 19.07738) 

 

Rólunk (is) írták

Ezen az oldalon olyan tanulmányokat, cikkeket (pontosabban a rájuk utaló hivatkozásokat, linkeket) gyűjtöttünk/gyűjtünk össze, melyek a gimnáziumunkban folyó munkával, iskolánk történetével kapcsolatban íródtak.

Andor Ilona és Kokas Klára emlékére (Parlando, 2019/3.)
„ Két meghatározó zenei mesterem volt – mindketten fiatal koruktól kezdve a Mester haláláig kötődtek hozzá és élvezték Kodály Zoltán személyes barátságát,..." - Rácz Beatrix cikke...»
Hídfőállás. Ranolder-múlt és a 2019. évi Leövey Napok (Parlando, 2019/3.)
"A Ferencvárosban, a Vendel utca és Thaly Kálmán utca sarkán hatalmas épület áll. Impozáns lépcsősor vezet a bejárathoz. Odabent Józsa Judit keramikusművész Leövey Klárát ábrázoló kisplasztikája fogadja az érkezőt, a folyosókon érettségi tablók meg az iskola színjátszókörének plakátjai:..." - Köteles György írása ...»
"Íme, Klári!" (9.Tv, 2019. május)
"Íme, Klári!" címmel kiállítás nyílt a Leövey rajz-média tagozatos diákjainak alkotásaiból 2019. május 13-án a Mester Galériában. (Mester utca 5.) - A 9.Tv riportja ...»
Interjúk az iskolai innovációkról (Educatio, 2018. június)
„A múlt legstabilabb eleme az állandó változás, ez így van most is, és így volt már régen is." - Interjú gimnáziumunk címzetes igazgatójával, Bánhegyesi Zoltánnal. (296. oldaltól) ...»
Tánc az elsötétítésig (NOL, 2013. december 16.)
„Külön meglepetés volt, hogy a főbb férfiszerepeket igazi fiúk játszották, amit csak akkor hitt el igazán mindenki, amikor megszólaltak” – ezekkel a szavakkal összegezte a krónikás a pesti Ranolder Intézet jubileumi ünnepségének talán legrendhagyóbb pillanatait." ...»
Ferencváros referenciagimnáziuma (Köznevelés, 2012 május)
"Véletlenül kattintottam a budapesti Leövey Klára Gimnázium honlapjára, ahol csupán áprilisban a következő versenyeredményeikről értesülhettem: ..." ...»
Svéd-magyar diákok akcióban (nol.hu)
"Diákcsere: nem csak móka, jó sok munka... Magyar és svéd diákok közös akcióban. A diákcsereprogram célja az Európai Unió Alapvető jogok Chartájának elemzése." ...»
Opettaja 2011/36, 20-24. old.
Az Opettaja ("Tanár") Finnország egyik legrégibb pedagógiai hetilapja. 2011 májusában két újságíró Magyarországon járt és ellátogatott a Leöveybe, Miskolcra, és a csömöri Mátyás Király Általános Iskolába (matematikatanítás). A végeredmény ötoldalas cikk a magyar oktatás helyzetéről, problémáiról. Benne fényképes beszámoló a Leöveyben zajló finnoktatásról. Az eredeti cikk A cikk fordítása
Finn nyelvoktatás (Finn Nagykövetség honlapja)
"Budapesten a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint a Leövey Klára Gimnáziumban lehet finnt tanulni." ...»
Megosztott emlékeink – Európaiak az 1960-as években (MFPI Hírlevél, 2011)
"Vajon mi a közös a felsorolt városokban: Bergerac, Marseilles, Toledo, Kolozsvár, Caltanissetta, Kedzierzyn-Kozle  és  Budapest? Mindegyik  városban  vannak  olyan  középiskolák,  amelyek  részt  vesznek  a „Megosztott emlékeink – Európaiak az 1960-as  években”  című  Comenius  programban. ... Budapestet  a  Leövey  Klára  Gimnázium  és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium képviseli. A Leövey Klára Gimnázium  nem  először  valósít  meg  oktatási együttműködést  nemzetközi  szinten." ...»
ISKOLAPORTRÉK - Iskolák az IKT-használat tükrében (2010)
"Az  itt  bemutatott  iskolák  többsége  nem  száguld  az  információs  szupersztrádán,  de  mindannyian felismerték,  hogy  az  IKT-eszközök  tudatos  használata  hozzájárulhat  az  iskola  fejlődéséhez. Többségükben  rájöttek, hogy nem az a kérdés, mit és hogyan kellene még beszerezniük: a  sokszor vasnak  nevezett  hardverről,  magáról  az  infrastruktúráról  átkerült  a  hangsúly  a  módszertani megoldásokra, vagyis arra, hogy egy-egy tanulási, tanítási, szervezeti vagy kommunikációs problémát hogyan lehet hatékonyabban megoldani informatikai eszközök segítségével.  " ...»
IKT és iskolafejlesztés projektkonferencia (2010)
"Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai és a munkába bevont szakértők a 21. századi iskolák informatikai kultúrájának fejlesztése érdekében eLEMÉR néven kétfunkciós értékelő eljárást dolgoztak ki, amely alkalmas iskolai önértékelésre, támogatja az informatikai eszközök iskolafejlesztő jellegű használatát, valamint használható az informatikai eszközök és digitális pedagógiai megoldások iskolafejlesztő szemléletű alkalmazásának monitorozására." ...»
IKT MOZAIK - Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához (2010)
"Ez a kötet az információs és kommunikációs technológia (IKT) követendő iskolai alkalmazásainak gyűjteménye. Az
elmúlt évek informatikai projektjeiben részvevő innovatív pedagógusok munkái alapján mozaikszerűen mutatja be az
IKT-val segített tanórákat, projektmunkákat, módszertani tippeket, trükköket, ajánlásokat." Az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) kiadványában megtalálhatók gimnáziumunk tanárainak (Bánhegyesi Zoltán, Sebőkné Orosz Katalin, Szilaj Gabriella, Závodszky Judit) munkái. ...»
Utilization of the Moodle course management system (CMS) in Secondary Schools (SIRIKT 2008)
A SIRIKT 2008 (Splet Izobrazevanja in Raziskovanja z IKT = Enabling education and research with ICT) nemzetközi konferencia témája az oktatás és kutatás IKT eszközökkel való fejlesztése volt. Az európai "jó gyakorlatokat" bemutató szekcióba három magyar előadást hívtak meg. Ezek egyikeként mutattuk be Leövey Klára Gimnázium Moodle alapú oktatási portálját.
A konferencia programja
Az előadás videófelvétele (kb. a felvétel felénél kezdődik a leöveys anyag - QuickTime szükséges!)
Moodle a gimnáziumban (Infinit, 2007)
"A múlt héten Bánhegyesi Zoltánnal, a budapesti Leövey Klára Gimnázium igazgatójával volt szerencsém beszélgetni, aki már sok pozitív tapasztalattal rendelkezik az e-learning középiskolai alkalmazása terén. Az interjúk klasszikus formájától eltekintve megkísérlem összefoglalni a Moodle oktatási keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanulságokat." ...»
Informatikai eszközök a tanítási órán - SDT a gyakorlatban (OKI, 2006)
"Az informatikai fejlesztésekbe, az iskolai alkalmazás lehetővé tételébe fektetett anyagi és szellemi energia megtérülésének folyamatát, az eszközök birtokbavételét, a módszerek terjedését és az egész összetett program hatását vizsgálja az "SDT-monitor" elnevezésű hároméves - reményeink szerint ciklikusan ismétlődő - kutatás-fejlesztési projekt, amelyet 2005 decemberében kezdtünk." ...»
A középiskolai tanóra: kereszttantervi kompetenciák (OKI)
Havas Péter raportőri jelentése az "Új vizsga - új tudás?" OKI konferencián ...»
Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében (UPSZ, 2006)
"Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében." ...»
Informatikai eszközök használata a tanítási órákon (UPSZ, 2006)
"A tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit mutatja be, amely a Sulinet Digitális Tudásbázis tanórai hasznosításáról gyűjtött tapasztalatokat. A kutatás során két középiskolában és egy általános iskolában vizsgálták, hogy milyen módon hasznosíthatók az SDT fejlesztései az egyes tantárgyakban, továbbá azt is elemezték, milyen módon hat az egyes tárgyak tanítására, az órán alkalmazott munkaformákra az informatikai eszközök alkalmazása." ...»
Az IKT szerepe a mai közoktatásban - digitális eszközök a tanórai és tanórán kívüli tevékenységben (OKI, 2005)
Az Országos Közoktatási Intézet 2005 októberében megrendezett, Új vizsga - új tudás? című konferenciáján hangzott el Sebőkné Orosz Katalin előadása, amely az OKI hasonló című kiadványában meg is jelent.
Gazdasági ismeretek oktatása a fővárosi iskolákban (UPSZ, 2004)
"A gazdasági ismeretek oktatása egy évtizedes múltra tekinthet vissza a hazai iskolarendszerű oktatásban. E rövid időszak alatt is többször módosultak a téma tanításának feltételei, és ehhez igazodva változott az iskolákban az oktatás gyakorlata. A szerzők a fővárosi közép- és szakiskolák megkeresésével képet adnak a gazdasági oktatás mai helyzetéről, gyakorlatáról." ...»
Celebrate - Egy sikeres nemzetközi digitálistananyag-fejlesztési és -felhasználási projekt tanulságai (UPSZ, 2004)
"A tanulmány egy olyan digitális tananyag-fejlesztési projektet mutat be, amely az Európai Unió Információs Társadalom Programja keretében zajlott, s amelyet az Európai Iskolahálózat koordinált. A projekt keretében a természettudományi tárgyak tanításához készítettek a tanárok digitális tananyagokat." ...»
Harc a "kettős nevelés" ellen/ért(?) a Vendel utcai Tanítónőképzőben (tofk.elte.hu)
Kísérlet a politikai-világnézeti "elvárások" érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedüs-kormány idején ...»
Általános és középiskolás diákok környezettel kapcsolatos attitűdjei és ismeretei (OKI)
Összehasonlító vizsgálat a "Természettudományokkal Európán Keresztül" program hatékonyságáról ...»
Képességmérés a bemeneteken (UPSZ, 2002)
Szerkesztőségi beszélgetés az 5. és 9. évfolyamon végzett országos képességmérésről: "2001 novemberében az iskolák ötödik és kilencedik évfolyamában teljes körű mérésre került sor. ... Ilyen jellegű, egy-egy tanulói korcsoport egészére kiterjedő országos mérést még nem végeztek Magyarországon."
Az IKT eszközök alkalmazásának és fejlesztésének pedagógiai támogatottsága (GRID)
A GRID projekt célja, hogy feltérképezze, elemezze és - ahol lehetséges - részletesen bemutassa azokat a kísérleteket, módszereket, technikákat és jó gyakorlatokat, amelyek az iskolákban a természettudományos oktatás fejlesztésére létrejöttek. ...»
Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt (OKI-GRID, 2006)
Projekt a Budapesti Leövey Klára Gimnázium iskolakertjének élővilágáról ...» (pdf)
A hónap digitális iskolája (2004 október) (Canon)
A Canon Hungária Kft. 2004-ben országos pályázatot hirdetett a közoktatási intézmények számára. "A pályázat fő célja, hogy a leginnovatívabb, a digitális kultúra vívmányait leginkább hasznosító, a digitális oktatás és tanulás területén kiemelkedő eredményeket felmutató közoktatási intézmények nagy értékű digitális irodai eszközökhöz juthassanak." ...»

Iskolánkról, bővebben

A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUMRÓL

Iskolatörténet

Iskolánk elődjét, a Ranolder Intézetet 1875-ben alapította Ranolder János veszprémi püspök azzal a céllal, hogy az akkor még javarészt németajkú Ferencvárosban magyar tanítási nyelvű lánynevelő intézet jöjjön létre. Az irgalmas nővérek gondjaira bízott iskola folyamatosan bővült, az ország egész területéről csábította a tanulni vágyó lányokat. Az 1948/49-es államosítás után az iskola tanítóképzőként működött, majd 1955-ben felvéve a Leövey Klára nevet, gimnáziummá alakult.

Képzési rendszer

Nappali tagozatunkon 12–18 éves diákok 6, 5 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben vesznek részt.

A Leövey a „második esély iskolája” is, hiszen a felnőttoktatási tagozaton mód nyílik arra, hogy a nappali rendszerű iskolákból bármilyen okból kiszorult fiatalok munka melletti levelező vagy esti oktatás keretében érettségi vizsgához jussanak.

Érettségire épülő 1-2 éves gyakorlatorientált képzésünk pedig szakmához juttatja azokat a diákokat, akik nem kívánnak, vagy időlegesen nem tudnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni.

A 2008/2009-es tanévben 650 nappali tagozatos és 210 felnőttoktatási tagozatos diák tanul nálunk.

Innovatív iskola

Iskolánk 2003 júniusa óta tagja az Európai Innovatív Iskolahálózatnak. Ez lehetőséget biztosít új pedagógiai eszközök és módszerek kipróbálására, nemzetközi programokba való bekapcsolódásra.

Modernizációs tartalmak az oktatásban:

Oktató-nevelő munkánk kiemelt eleme a környezeti nevelés. Diákjaink fakultáció, projektmunka, tanulmányút keretében ismerkedhetnek meg a környezetvédelem fontosságával. Jelenleg folyik iskolánkban egy akkreditáció alatt álló új környezetvédelmi projekt tesztelése.

2003-ban vezettük be a diákok idegennyelvi előrehaladását dokumentáló Európai Nyelvtanulási Naplót. A napló összhangban van a nyelvoktatás közös európai kereteivel, részletes tájékoztatást nyújt a szülőknek gyermekük eredményeiről, s egyben fejleszti a tanulók önértékelési kultúráját.

Iskolánk a magyarországi gimnáziumok körében az elsők között vezette be fakultációként a gazdasági ismeretek oktatását. A tantárgy keretében diákjaink csatlakozhattak a Young Enterprise elnevezésű diákvállalkozási programhoz, így a gyakorlatban is megismerkedhettek a vállalkozási tevékenységgel.

A 2005/2006-os tanévtől kezdve nálunk is megszerezhető a nemzetközileg elismert EBC*L, azaz Egységes Európai Gazdasági Oklevél.

Az elmúlt néhány év fejlesztő munkája eredményeképpen Fakultációs és tagozatos keretben is megindítottuk a mozgókép- és médiaoktatást, melynek keretében a diákok megismerkednek a mozgóképi szövegelemzés alapjaival és az aktuális médiajelenségekkel.

Iskolánk élen jár az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása terén az oktatásban. E téren iskolánk hagyományai 1983-ig nyúlnak vissza. E technológiákat a tanórai munkában (lásd projektjeinket) és a tanulói-tanári háttérmunkában egyaránt felhasználjuk.

A Leövey a nemzetközi és hazai projektekben:

A European Schoolnet irányításával 2002 óta működő Celebrate projekt keretében 11 európai ország részvételével 9 magyarországi iskola egyikeként bekapcsolódtunk az e-learning kutató-fejlesztő munkába. Tanáraink internetes tananyagokat tesztelnek és dolgoznak ki.

Részesei vagyunk a Sulinet Digitális Tudásbázis projektnek, melynek célja az informatikai eszközök és digitális tananyagok beépítése az iskolai tanulás folyamatába.

A SCALE projekt az EU által finanszírozott, 6 országot érintő program. Célja olyan internet alapú módszer kifejlesztése, mely segíti a középiskolások vitakészségének fejlesztését, és bevezeti őket a vitamódszerrel történő tanulás világába.

A ZORKA 2004 projekt segítségével az Innovatív Iskolahálózat többi résztvevőjével közösen a természettudományos oktatás keretében felhasználható digitális tananyagokat fejlesztünk.

A 2005/2006-os tanévben a Sulinet Programiroda szervezésében az innovatív iskolák részvételével lezajlott az ESZTER projekt, melynek keretében diákjaink az EU országainak etnikai, nyelvi, vallási és kulturális sokszínűségét vizsgálták.

A HEFOP 3.1.3 pályázat elnyerésével részesei lehetünk a „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” című fejlesztési programnak. A projektben immár a 9-11. évfolyamok valamennyi tanulója részt vesz.

Az Európai Bizottság által támogatott Socrates/Comenius iskolafejlesztési programban való részvételünk lehetővé teszi, hogy diákjainkban megerősödjön a szolidaritás és az empátia készsége; valamint hozzájárul az európai kulturális és társadalmi hagyományok sokszínűségének felismeréséhez és tiszteletben tartásához. Az „Egy európai szolidáris iskoláért, megtanulni együtt élni a sokszínűségben” című 3 éves projektben gimnáziumunk 6 ország 8 iskolájának programját koordinálja.

A Leövey vonzereje

A 9-10. évfolyamon a diákok az érdeklődésük szerint választott tagozat tárgyait emelt óraszámban tanulják. A 11. osztály kezdetén még átgondolhatják korábbi döntésüket, és egy új fakultáció választásával akár egy másik életpályát jelölhetnek ki maguknak.

A korszerű pedagógiai módszerek mellett a diákokat vonzza intézményünk demokratikus légköre. A jó hangulathoz hozzájárulnak a tanórán kívüli tevékenységek is. Diákjaink körében a kulturális rendezvények látogatásán kívül nagy az érdeklődés a színjátszás, a sportkörök és a természetjárás iránt is.

Az iskolai Diákönkormányzat öntevékenyen, sajátos szervezeti keretben működik. Rendezvényeiket a diákok maguk szervezik és irányítják.

A kiváló iskolai légkörhöz a korszerű internetes kapcsolattartási formák is hozzájárulnak. Szülő és iskola, diák és tanár között így jön létre (a Moodle keretrendszer segítségével) egy új típusú „személyes” kapcsolat, mely hatékonyabbá teszi tanáraink nevelőmunkáját.

Iskolánk 1999 óta a QPSA modell alapján mért minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező intézmény. Az állandó fejlesztés érdekében folyamatosan feldolgozzuk a visszajelzéseket (mérések, versenyeredmények, beiskolázási adatok, érettségi eredmények), rendszeresen értékeljük a partneri elégedettség mutatóit (szülők, diákok). Minőségi munkánk elismeréseként a vezető pedagógiai szakirodalomban egyre gyakrabban jelenik meg a Leövey Klára Gimnázium neve.

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány tevékenysége

A Leövey Gimnáziumért Alapítvány iskolánk egykori tanulói és tanárai által alapított Leövey-Ranolder Baráti Kör kezdeményezésére jött létre 1992-ben. Gimnáziumunk a Ferencváros meghatározó, több mint 140 éves oktatási intézménye, jelenleg 650 nappali tagozatos diák tanul a régi falak között.

A közel 27 éves munkánk során tanulóink igen sokrétű támogatásban részesülhettek: visszafizettük a sikeres nyelvvizsgák díját, befizettük a felsőoktatási továbbtanulási lapok évente emelkedő összegét, átvállaltuk a tanulmányi versenyek nevezési díjait vagy a versenyek színhelyére történő utazás költségeit. Hozzájárultunk az erdei iskolák költségeihez; a komplex természettudományos terepgyakorlatokhoz; a német nyelvet tanulók számára évente megrendezett adventi bécsi, majd később tavaszi ausztriai utakhoz; a nyári honismereti, magyarországi és határon túli irodalmi-történelmi emlékhelyeket felkereső túrák buszköltségéhez.  A természetjáró szakosztály év végi jutalomkirándulásaihoz is az Alapítvány biztosította az anyagi fedezetet. A teljesség igénye nélkül tegyünk még említést arról, hogy rendszeresen jutalmaztuk az iskolatörténeti lexikon összeállítóit, illetve versenyek, vetélkedők díjazottjait, s hogy örömmel támogatjuk az iskolai színjátszó kör előadásait és az LKG TV működését. Az iskolai bővülő programok létrejöttében is támogatást nyújt az Alapítvány (például a Tájoló programban, a Leövey Akadémia programjaiban, illetve sportprogramokban).

A Leöveyben nagy hagyománya van az idegen nyelvek tanításának. Alapítványi hozzájárulással tudtunk korábban angol, német, spanyol, francia nyelvű folyóiratokat rendelni, valamint magnót és hanganyagot vásárolni a nyelvi termekbe. Volt rá példa, hogy a természettudományos laboratórium gázszámlájának kifizetését is átvállalta az Alapítvány. A rendkívül népszerű médiatagozat és fakultáció eredményes munkáját technikai eszközök beszerzésével segítjük.

Felemelő pillanat volt, mikor alapításunk 125. éves évfordulóján iskolazászlót adományoztunk a Leöveynek. A 130. jubileumra emléksarkot alakítottunk ki a földszinten, ahol minden évben elhelyezzük a gimnáziumnak dicsőséget szerzett diákjaink tábláját. Három díjat alapítottunk a kiemelkedő végzős tanulók számára: az Andor Ilona-Díjat az énekkari munkáért, a Közösségi-Díj a több éves közösségi munkáért, a Leövey-Díjat a gimnáziumi évek alatt elért kiemelkedő tanulmányi eredményért és az iskola hírnevét öregbítő példamutató tevékenységért. A két utóbbi díjhoz a sikeres érettségi után LKG-monogramos karóra, vagy arany medál is jár. Iskolánk fennállásának 130. éves évfordulóján Leövey-Ösztöndíjat alapítottunk a kiemelkedően jó eredményeket elérő diákjaink számára, ők tanulmányaik utolsó két évében részesülnek az Alapítvány támogatásában.

A gimnázium pezsgő diákéletének motorja a diákönkormányzat, lehetőségeinkhez mérten együttműködünk velük: segítünk a gólyatáborok, a diáknapok szervezésében, a karácsonyi programok létrejöttében, a tanév diákeseményeinek megszervezésében, korábban az iskolai újság megjelentetésében, jelenleg az LKG TV működésében. 

Gimnáziumunk költségvetésében hatalmas vállalkozást jelentett a régi öltözőszekrények folyamatos cseréje, amelyet az Alapítvány több millió forintos beruházása tett lehetővé. A szekrények "kulcskérédsének" egyszerűbb megoldására lakatpánttal láttuk el a szekrényeket.  A sikeren felbuzdulva az Alapítvány támogatta új tanulói asztalok és székek beszerzését is.

Tanulóink egy része hátrányos helyzetű, Alapítványunk számtalan formában igyekszik támogatást adni: hirtelen bekövetkezett családi tragédia esetén; színházjegy-vásárláshoz; osztálykirándulás költségeihez; bejáró tanulóknál az útiköltség átvállalásával; a menzaköltség kifizetésével; tankönyvtámogatással. A támogatás odaítélésről a benyújtott kérelmek alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány munkájában részt vevő szülők, tanulók, tanárok, volt tanítványok ellenszolgáltatás nélkül, szívesen dolgoznak, és felelősségteljesen döntenek az évente két alkalommal összehívott kuratóriumi ülésen. Eddigi tevékenységünk mindig mindenben megfelelt a törvényi előírásoknak és az Alapító Okirat célkitűzéseinek. A NAV minden évben elfogadta a benyújtott dokumentumokat, igazolásokat, utoljára 2010-ben vizsgálta az Alapítvány működését, és rendben találta a gazdálkodást. Minden tanévben szülői értekezleteken és honlapunkon beszámolunk a támogatási formákról, összegekről.

Az Alapítvány szerteágazó munkájáról szólva szeretném hangsúlyozni, hogy a személyi jövedelemadók számunkra felajánlott 1%-ából és a célzott támogatásokból (befizetésből) gazdálkodunk.

Pályázatokon is indultunk, 2004 őszén, a Canon cég által kiírt beszerzésen, igen magas pontszámmal elnyertük a Hónap Digitális Iskolája Díjat, amely milliós értékű felszerelésekkel gyarapította a Leövey Gimnázium informatikai eszközeit. A virágos iskolaudvarunkat pedig annak köszönhetjük, hogy bekapcsolódtunk a 2007/2008. évi komplex környezetvédelmi pályázatba.

Köszönjük a támogatásokat, a szülők és tanárok önzetlen munkáját!

 

Duffek Valéria
a Kuratórium elnöke
 
Az alapítvány adatai:
   neve: Leövey Gimnáziumért Alapítvány
   adószáma: 18037724-1-43
   számlaszáma: 11709002-20073792

Nemzetközi kapcsolataink

Gimnáziumunk 2006 óta rendszeresen és folyamatosan részt vesz az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának Comenius alprogramjában. Ezen idő alatt számos iskolával alakítottunk ki együttműködést, sok országból láttunk vendégül diákokat és tanárokat, s a mi tanulóink és pedagógusaink is eljutottak a partneriskolákba. Az alábbiakban erről adunk rövid áttekintést.

"Egy európai szolidáris iskoláért, megtanulni együtt élni a sokszínűségben"

Comenius projekt, 2006-2009

Az Európai Bizottság Socrates/Comenius programjának három éves iskolafejlesztési programjában gimnáziumunk 6 ország 8 iskolájának munkáját koordinálta.

A projektben résztvevő iskolák:

A projekt közös weblapja

Megosztott emlékeink - Európaiak a „hatvanas években”

Comenius projekt, 2009-2011

A projekt célja, hogy a tanulókkal jobban megismertessük a hatvanas évek kettéosztott Európájának atmoszféráját és szellemét. Ez az évtized alapozta meg a jelenlegi társdalmak alapjait: a Római Szerződés végrehajtása, társadalmi mozgalmak, szabadság iránti vágy, a fitalaság lázadása, a fogyasztói társadalom kezdete, új művészeti kifejezések… ”Utazni” fogunk, diákjainkkal felfedezve néhány területet: történelem és társdalomtudományok, színház, film, iparművészet, zene… Írott szöveggel, tárgyakkal, fotókkal, plakátokkal, filmekkel, zenével, családi emlékekkel fogunk dolgozni. Olyan hordozó eszközöket fogunk alkotni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy interaktív módszerekkel az interkultúralitásban dolgozzunk: közös honlap, kiállítások, filmklub, forrásgyűjtés. Meggyőződésünk, hogy a múlt jobban segít a jelenben elhelyezni magunkat, “és nem lehet hagyni a Nyugat és Kelet emlékeit, nem lehet egymásnak hátat fordítani” Tehát az emlékezetek megosztásával lehet alakítani az európai polgárt, illetve dolgozni az európai tudat kialakításán.

A projektben résztvevő iskolák:

A projekt közös weblapja

Az Európai Charta

Comenius projekt, 2010-2012

Iskolánk 2010 októberétől egy kétéves, kétoldalú iskolai gyüttműködés keretében a göteborgi Utmarksskolannal dolgozik együtt az Európai Unió "Egész életen át tartó tanulás" programjában. Az együttműködés pontos címe: "Challenges and situations in Europe reflected in the Charter of the Fundamental Rights of the European Union."

A projekt alapvető célja, hogy a diákokkal megismertessük a CHARTA" cikkelyeihez kapcsolódó jogokat, illetve kötelességeket. Az iskolai együttműködés során a diákok képessé válnak arra, hogy megértsék és érdemben megvitassák azokat a problémaköröket, melyek életükhöz kapcsolódnak. A "CHARTA" cikkelyeinek megvalósulását és a társadalomra tett hatását a két kultúrkörből származó diákok közösen kutatják. A mai tinédzserek szinte az első olyan korosztály, mely tanulmányai és munkája során élni tud az Európai Unió adta lehetőségekkel és szabadságjogokkal. Ehhez olyan felnőttekké kell válniuk, akik nyitottak a más nemzetek kultúrájának megismerésére. Reményeink szerint ez az iskolai együttműködés ezen törekvéseinket támogatja.

A projekt közös weblapja

Utmarksskolan - Göteborgs Stad

Cikk a projektről a nol.hu-n

ACTIVITY PLAN.pdf

Iskolaportrék - benne vagyunk!

Megjelent - igaz, egyelőre csak digitálisan - az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet (OFI) "Iskolaportrék" című könyve, amely az információs-kommunikációs technológiák (IKT) használatában jelentős eredményeket elérő iskolákat mutatja be. Az ismertetett 22 iskola egyike mi vagyunk Smile, a Leövey Klára Gimnázium.

A teljes - tanulságos - könyv az OFI honlapjáról tölthető le.

A Leövey az ELTE partneriskolája

elte-logoA 2011/2012-es tanévtől az ELTE tanári mesterszakos hallgatói féléves, ún. összefüggő szakmai gyakorlatukat gimnáziumunkban (is) teljesítik.

Gyakorta mondják, hogy a képzés és a gyakorlatok befejezésével a hallgató még nem válik igazi tanárrá. Ez a folyamat az iskolában folytatódik, és több éves tapasztalat szükséges hozzá.

Az ELTE Pedagógikum Központja a partneriskolák mentoraitól reméli a hathatós szakmai, módszertani támogatást. A pedagógiai tevékenységet a mentor támogatása mellett, de már teljes szakmai felelősséggel végzik a jelöltek. A gyakorlati felkészítés kiemelkedő fontosságú abból a szempontból, hogy tanárjelöltjek számára talán éppen a Leövey falai között dől el, hogy miképp értelmezik saját pedagógusi feladataikat, szerepeiket egész további pályájukon. Reméljük, hogy látnak nálunk jó pedagógusi mintákat, s szaktárgyi, szakmódszertani tudásuk bővítése mellett megtanultak jó segítőként, jó szervezőként és jó kollégaként is működni.

Nyelvvizsga

Tartalom

A legfontosabb jogszabályok

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése szerint:

45. § (4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből … emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,
a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
b 40–59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) szerint:

20. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy
b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) szerint: (2020.01.01-től hatályos)

10. § (2) A Rendelet 23. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki
a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és
b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.”

Nyelviskolák, nyelvvizsgák

Euroexam

EuroExam cikk 120Gimnáziumunk az Euroexam Vizsgaközpont vizsgapartner iskolája. Így tanáraink és diákjaink naprakész tájékoztatást kapnak a nyelvvizsgáztatást, nyelvtanítást érintő kérdésekben; tanulóink jelentkezhetnek próbavizsgákra; online tananyagokhoz és tesztekhez férhetnek hozzá.

Az aktuális tudni- és tennivalók ügyeiben Fehérvári Zsolt tanár úr keresendő.

A legfontosabb információk linkjei:

BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont

BCE-logoGimnáziumunk a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Nyelvvizsgaközpontjának vizsgafelkészítő partnerintézménye. A vizsgaközpont angol és német nyelvekből egy- és kétnyelvű általános nyelvvizsgákra készít fel, illetve ilyen vizsgákat szervez. A vizsgaközpont - többek között - biztosít diákjaink számára minden naptári évben legalább egy ingyenes írásbeli próbavizsgát.   A BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont honlapja.

Bővebb tájékoztatás angol nyelvből Vonnák Norbert és Baráth Béla tanár uraktól, német nyelvből Horváth Beatrix tanárnőtől kérhető.

A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye lettünk

pte táblaGimnáziumunk - sikeresen pályázva - 2015. november 1-jétől viselheti a Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye címet. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka színvonalának elismeréseképpen pedagógusjelölteket fogadunk a Pécsi Tudományegyetemről (is) a képzésükben előírt szakmai gyakorlatuk teljesítésére.  A PTE Tanárképző Központ Tanácsának határozata

About our school

Leövey Klára Gimnázium (Leövey Klara High School)

History of the school

The predecessor of the school, Ranolder Institute was founded by Ranolder János, the bishop of Veszprém at the time, in order to give Ferencváros, which was mainly inhabited by German natives in those days, an institute to educate women in Hungarian. The school in charge of the Daughters of Charity was gradually growing receiving girls with the intention to study from all over the country. After the nationalisation in 1948/49 the school became a training (secondary) school for primary school teachers, then taking up the name Leövey Klára in 1955, it was turned into a high school.

The framework of education in the school

In the regular department the students between the age of 14 and 20 take part in a 4-, and 5-year school course/education.

This is a school of „the second chance” too, because at the department of adult education there is a chance for youngsters or young adults who for some reason could not obtain a secondary education certificate, are given the chance to get it within a night school or correspondent course system without giving up their jobs and starting a regular (daytime) secondary school course.

The school also offers a practice-oriented 1- or 2- year-long course based on the requirements of the secondary education certificate which gives a qualification to those who do not wish to or temporarily cannot continue their studies at a further education college or university.

In the school year 2011/2012 there are 720 students attending the regular and 330 students the adult department of the school.

Modernising contents in the educational work

In the educational work environmental education has a prominent role. Students learn about the importance of environmental protection at elective extra lessons, through doing project work and educational trips. A new project on environmental protection, which is on the way to be state-credited, is being tested at the moment at this school. 

The school was one of the first high schools in Hungary to introduce the teaching of the subject ’Introduction to Economics in’ its curriculum as an elective extra lesson. Within the scope of the subject students could join a student enterprise program called Young Enterprise to gain experience on running a business.

From the school year 2005/2006 students have the opportunity of receiving the renowned Unified European Economic Certificate (EBC*L), and European Computer Driving Licence (ECDL).

As the result of the development made in the last few years the teaching of the subject ’Moving picture and Media’ has been introduced as an elective course and for students specialising in it, within the framework of which the students get to know the basics of analysing moving pictures and current phenomena of the media.

This school is a pioneer in using information and communication technologies (ICT). In this field traditions go back to 1983. These technologies are used in the background work of both teachers and students and in projects work as well.

Students, teachers and parents benefit from enhanced administration and logging of various school activities, thanks to the digital register system introduced in 2008.

Leövey Klára High School in projects

With the coordination of the European Schoolnet the school has been participating in the e-learning research and development work of the Celebrate project which has been going on since 2002 with nine Hungarian schools (including LKG) taking part in it. Teachers have been creating and testing e-learning resource materials to be used through the Internet.

The school is part of the Sulinet Digital Knowledge Base (SDT) the aim of which is to integrate informatics, learning and teaching materials into the process of school learning.

With the HEFOP 3.1.3. project the school can take part in the development program entitled ’Preparation for Competence-based Teaching’. All the 9-form students in this school are involved in it.

In our Digital High School program, since fall 2010, we prepare adults for their final exams (“Second Chance School”).

The participation in the Comenius school development program financed by the European Committee gives students the chance to improve their sense of solidarity and empathy. It also helps them to explore and respect the heterogeneity of European Culture and social traditions. This institute is the coordinator for 6 schools in the 3-year project entitled “For a European School of Solidarity” which aims at helping the participants to learn and cohabit with heterogeneity.

“Shared memories - Europe in 60s” (2009-2011): The goal of this project was to aquaint students with the atmosphere of the split Europe of the 60s. Eight schools from six countries participated.
Swedish-Hungarian student exchange programme (2010-2012): “Challenges and situations in Europe reflected in the Charter of the Fundamental Rights of the European Union”. The goal of this project is to familiarize students with the rights and duties presented in the Charter.

LKG hosts one of the most advanced school science laboratories in the country, equipped with state of the art equipment. The laboratory is utilized, besides LKG, by 13 institutions.

Specialities

Students in the 9th and 10th form learn the subjects of their own interest, which they specialise in, in a higher number of lessons. At the beginning of the 11th form they can revise their former choice and make a new one choosing another elective subject to orientate themselves towards another aim in their future career.

Besides the modern pedagogical methods used in the school, the students are attracted by the friendly atmosphere of the institution as well. The extra curricular activities also have an important role to contribute to this good atmosphere. It is not only the cultural programs which are of great interest to students but they show interest in acting, sports activities and hiking as well. The students’ self-government operates within a special independent framework.

The excellent atmosphere of the school is also due to the most modern way of keeping contact between parents and the school as well as students and teachers through the internet. This new type of “interpersonal” contact is operated through the Moodle framework and it makes the educational and pedagogical work of teachers much more effective.

The school has owned a certificate of quality management based on the QPSA model since 1999. For the sake of the permanent improvement the school is continuously processing the feedback (measure-ments, competition results, data of enrolment, final exam results) and survey the indicators of the level of satisfaction of partners (of parents and students) in the educational and pedagogical process. As the appreciation of the high quality of the work, the name of the school gets referred to more and more frequently in the leading organs of pedagogical literature.

Innovative School, TalentPoint

This school has been a member of the Network of European Innovative Schools since June 2003. This gives the opportunity of trying out new pedagogical methods and tools and of joining/participating international programs.
LKG became member to the Hungarian Network of TalentPoints in 2011 .

The Hungarian Genius Programme fills a long-ago identified gap in Hungarian talent support. It aims at developing a nationwide network of talent support organisations, which will help create or strengthen bonds between the educational and talent support processes covered in schools and such opportunities provided by NGOs or even private people.

The core elements of this network are the so-called TalentPoints, institutions that have gone through a meticulous professional accreditation system developed in the framework of the Hungarian Genius Programme. As of today, over 400 TalentPoints have been established, and 210 educational institutions and civil society organizations have developed new and special talent support initiatives in frame of the Hungarian Genius Program.

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
OM azonosító: 035235
Feladatellátási hely kód: 001 
☎ +36-1-215-9590
✉ lkg@leovey.hu

Alapítványunk

Leövey Gimnáziumért Alapítvány
Adószám: 18037724-1-43
Számlaszám: 11709002-20073792

Pályázataink

 

 

Partnereink

 

elte

 pte logo

müpa logo

BFZ logo 

EuroExam cikk 120

 

ecdl 

bbm-logo

concept2-logo

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

GTranslate

Hungarian English Finnish French German Portuguese Russian Spanish

Felnőttoktatási Tagozat

A Felnőttoktatási Tagozat (ifjúsági, esti és digitális képzések) elérhetőségei:

Web: fot.leovey.hu

Telefon: +36-1-216-0304

Email: uh.yevoel@tnullof

Rövidesen

Nincsenek események

Archív

Az alábbi oldalak már nem frissülnek, csak archívumként működnek!